Czego szukasz?

WYMAGANIA EDUKACYJNE – ROK SZKOLNY 2023/2024

JĘZYK POLSKI

Wymagania edukacyjne kl.4

Wymagania edukacyjne kl.5

Wymagania edukacyjne kl.6

Wymagania edukacyjne kl.7

Wymagania edukacyjne kl.8

 

MATEMATYKA

Wymagania edukacyjne kl.4

Wymagania edukacyjne kl.5

Wymagania edukacyjne kl.6

Wymagania edukacyjne kl.7

Wymagania edukacyjne kl.8

 

JĘZYK ANGIELSKI

Wymagania edukacyjne kl.7-8

Wymagania edukacyjne kl.6

Wymagania edukacyjne kl.5

Wymagania edukacyjne kl.4

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

Wymagania edukacyjne kl.5

Wymagania edukacyjne kl.6

Wymagania edukacyjne kl.7-8

 

JĘZYK FRANCUSKI

Wymagania edukacyjne kl.5-6

Wymagania edukacyjne kl.7

Wymagania edukacyjne kl.8

 

FIZYKA

 

CHEMIA

Wymagania edukacyjne kl.7

Wymagania edukacyjne kl.8

 

PRZYRODA

Wymagania edukacyjne kl.4

 

BIOLOGIA

Wymagania edukacyjne kl.5

Wymagania edukacyjne kl.6

Wymagania edukacyjne kl.7

Wymagania edukacyjne kl.8

 

GEOGRAFIA

Wymagania edukacyjne kl.5

Wymagania edukacyjne kl.6

Wymagania edukacyjne kl.7

Wymagania edukacyjne kl.8

 

HISTORIA

Wymagania edukacyjne kl.4

Wymagania edukacyjne kl.5

Wymagania edukacyjne kl.6

Wymagania edukacyjne kl.7

Wymagania edukacyjne kl.8

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Wymagania edukacyjne kl.8

 

INFORMATYKA

Wymagania edukacyjne kl.4

Wymagania edukacyjne kl.5

Wymagania edukacyjne kl.6

Wymagania edukacyjne kl.7

Wymagania edukacyjne kl.8

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wymagania edukacyjne

 

TECHNIKA

Wymagania edukacyjne kl.4

Wymagania edukacyjne kl.5-6

 

PLASTYKA

Wymagania edukacyjne kl.5-6

 

MUZYKA

Wymagania edukacyjne kl.4

Wymagania edukacyjne kl.5

Wymagania edukacyjne kl.6

Wymagania edukacyjne kl.7

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wymagania edukacyjne kl.4-8

 

RELIGIA

Wymagania edukacyjne kl.4

Wymagania edukacyjne kl.5

Wymagania edukacyjne kl.6

Wymagania edukacyjne kl.7

Wymagania edukacyjne kl.8

 

ETYKA

Wymagania edukacyjne kl.4-8

 

WYMAGANIA W KLASACH 1

Wymagania edukacyjne z religii kl.1

Wymagania edukacyjne wobec uczniów kl.1

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego kl.1

 

WYMAGANIA W KLASACH 2

Wymagania edukacyjne z religii kl.2

Wymagania edukacyjne wobec uczniów kl.2

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego kl.2

 

 

WYMAGANIA W KLASACH 3

Wymagania edukacyjne z religii kl.3

Wymagania edukacyjne wobec uczniów kl.3

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego kl.3