Czego szukasz?

O szkole

Na Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie składa się szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące. Jednym z niewątpliwych walorów naszego Zespołu jest jego lokalizacja. Budynki Zespołu są usytuowane między licznymi drzewami, jak w lesie (nie bez powodu w naszym logo występuje choinka). Dzięki temu w pogodne dni dzieci spędzają duże przerwy na świeżym powietrzu. Kompleks edukacyjny tworzą 3 budynki: dwa przeznaczone na edukację podstawową, i jeden na potrzeby młodzieży z liceum.
Szkoła posiada szerokie zaplecze sportowe w postaci: dwóch sal gimnastycznych, sali rekreacyjnej, siłowni, sali do tenisa stołowego oraz boisk zewnętrznych do siatkówki, piłki nożnej i zadaszonego boiska do koszykówki. W okresie zimowym na terenie szkoły znajduje się lodowisko. Takie warunki do uprawiania sportów, przekładają się na liczne sukcesy sportowe naszych uczniów.

Klasy wyposażone są w rzutniki multimedialne i tablice interaktywne. Informatyki uczymy w pracowni komputerowej, która ma stałe łącze do Internetu. W większości sal można oglądać filmy video, w pracowni biologicznej obcować z żywymi zwierzętami, w laboratorium chemicznym wykonywać doświadczenia. Wiele lekcji odbywa się w kilkunastoosobowych grupach (języki obce, technologia informacyjna, częściowo także fizyka, chemia i biologia).

Do dyspozycji uczniów jest również sklepik szkolny i dobrze zaopatrzony bufet z miejscami do siedzenia. W razie potrzeby pomocy udzieli pielęgniarka lub lekarz szkolny.
Uczniowie objęci są opieką pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, sensoryczną i pielęgniarską. Opieka poza godzinami lekcyjnymi dla najmłodszych dzieci odbywa się w świetlicy szkolnej, czynnej od 7:00 do 17:00.

W szkole zapewniamy dzieciom możliwość korzystania z obiadów, które cieszą się olbrzymią popularnością. Uczniowie z pobliskich miejscowości mają zapewniony codzienny dowóz autobusem szkolnym. Szkoła uczestniczy w programie ”Pij mleko” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. Jej uczniowie biorą z powodzeniem udział w licznych konkursach i olimpiadach.

W naszej placówce duży nacisk kładziemy na pracę wychowawczą i integracyjną. Ogromne znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo naszych uczniów, dlatego cały budynek szkolny oraz boiska objęte są monitoringiem.