Czego szukasz?

Kalendarz roku szkolnego

Przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2022/2023, aby każdy wiedział kiedy wypada rozpoczęcie i zakończenie roku, zbiera się Rada Pedagogiczna, pojawią się wystawione oceny, a przede wszystkim kiedy przypadną dni wolne i przerwy od zajęć lekcyjnych w szkole.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ W 2022/2023

 • 31 października 2022 r. (pn.)
 • 2,4,5 maja 2023 r. (wt.,czw.,pt.)
 • 23.,24.,25 maja 2023 r. (wt., śr., czw.) w klasach 4-7,
 • 9 czerwca 2023 r.

Wycieczki klasowe w klasach 4-8: rekomendowany termin 8-17 maja 2023 r. (ze wskazaniem na pierwszy tydzień)

I PÓŁROCZE 01.09.2022 – 05.01.2023

 • 25 sierpnia 2022 r. (czw.) – Posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 30 sierpnia 2022 r. (wt.) – Posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 1 września 2022 r. (czw.) – Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 1 września 2022 r. ( czw.) – Zebrania klasowe 0-1
 • 14 września 2022 r. (śr.) – Posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 19 września 2022 r. (pn.) – Zebrania klasowe 0-3
 • 21 września 2022 r. (śr.) – Zebrania klasowe 4-8
 • 2 listopada 2022 r. (śr.) – Dzień otwarty klasy 0-3
 • 3 listopada 2022 r. (czw.) – Dzień otwarty klasy 4-8
 • 3 listopada 2022 r. (czw.) – Posiedzenie Rady Pedagogicznej Egzamin Ósmoklasisty (dostosowania)
 • 5 grudnia 2022 r. (pn.) – Dzień otwarty dla klas 1-3
 • 7 grudnia 2022 r. (śr.) – Dzień otwarty dla klas 4-8
 • 3 stycznia 2022 r. (wt.) – Powiadomienie uczniów o wystawionych ocenach śródrocznych
 • 23 – 31 grudnia 2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna

II PÓŁROCZE 09.01.2023 – 23.06.2023

 • 11 stycznia 2023 r. (śr.) – Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja
 • 11 stycznia 2023 r. (śr.) – Zebrania klasowe 0-3
 • 12 stycznia 2023 r. (czw.) – Zebrania klasowe 4-8
 • 13 – 26 lutego 2023 r. –  Ferie zimowe 13 – 26 lutego 2023 r.
 • 13 marca 2023 r. (pn.) –  Dzień otwarty 1-3
 • 15 marca 2023 r. (śr.)  –  Dzień otwarty 4-8
 • 6 – 11 kwietnia 2023 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 17 kwietnia 2023 r. (pn.) – Dzień otwarty 0-3
 • 19 kwietnia 2023 r. (śr.)  – Dzień otwarty 4-8
 • 4,5,8,9 maja 2023 r. (czw.,pt.,pn.,wt.) – Egzamin maturalny
 • 15 maja 2023 r. (pn.) – Dzień otwarty 1-3
 • 18 maja 2023 r. (czw.)  – Dzień otwarty 4-8
 • 18 maja 2023 r. (czw.) –  Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Egzamin Ósmoklasisty (organizacja)
 • 23,24,25 maja 2023 r. (wt., śr., czw.) –  Egzamin Ósmoklasisty
 • 29 maja 2023 r. (pn.) – Zebrania klasowe (powiadomienie o przewidywanych ocenach końcoworocznych) 4-8
 • 3 czerwca 2023 r. (sob.) – Obchody 100 – lecia szkoły
 • 12 czerwca 2023 r. (pon.) – Zebrania klasowe (powiadomienie o przewidywanych ocenach końcoworocznych) 0-3
 • 14 czerwca 2023 r. (śr.) – Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja
 • 20 czerwca 2023 r. (wt.) – Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego
 • 23 czerwca 2023 r. (pt.) – Zakończenie roku szkolnego
 • 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. – Ferie letnie