Czego szukasz?

Kalendarz roku szkolnego

Przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2023/2024, aby każdy wiedział kiedy wypada rozpoczęcie i zakończenie roku, zbiera się Rada Pedagogiczna, pojawią się wystawione oceny, a przede wszystkim kiedy przypadną dni wolne i przerwy od zajęć lekcyjnych w szkole.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ W 2023/2024

  • 2 maja 2024 r. (czw.)

  • 7, 8, 9 maja 2024 r. (wt., śr., czw.)

  • 14, 15, 16 maja 2024 r. (wt., śr., czw.) w klasach 1-7

  • 31 maja 2024 r. (pt.)

I PÓŁROCZE 04.09.2023 – 12.01.2024

*Posiedzenie Rady Pedagogicznej 30 sierpnia 2023 r. (wt.)

*Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023 r. (pn.)

*Zebrania klasowe 0-1  4 września 2023 r. (pn.)

*Posiedzenie Rady Pedagogicznej 14 września 2023 r. (czw.)

*Zebrania klasowe 2-3  18 września 2023 r. (pn.)

*Zebrania klasowe 4-8  20 września 2023 r. (śr.)

*Dzień otwarty 0-3  6 listopada 2023 r. (pn.)

*Dzień otwarty 4-8  8 listopada 2023 r. (śr.)

*Posiedzenie Rady Pedagogicznej Egzamin Ósmoklasisty (dostosowania) 8 listopada 2023 r. (śr.)

*Dzień otwarty 1-3  4 grudnia 2023 r. (pn.)

*Dzień otwarty 4-8  6 grudnia 2023 r. (śr.)

*Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.

*Powiadomienie uczniów o wystawionych ocenach śródrocznych 5 stycznia 2024 r. (pt.)

*Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja 10 stycznia 2024 r. (śr.)

*Zebrania klasowe 0-3  10 stycznia 2024 r. (śr.)

*Zebrania klasowe 4-8  11 stycznia 2024 r. (czw.)

* Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2024 r.

II PÓŁROCZE 29.01.2024 – 21.06.2024

* Dzień otwarty 1-3  4 marca 2024 r. (pn.)

* Dzień otwarty 4-8  6 marca 2024 r. (śr.)

*Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

*Dzień otwarty 0-3  8 kwietnia 2024 r. (pn.)

*Dzień otwarty 4-8  10 kwietnia 2024 r. (śr.)

* Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Egzamin Ósmoklasisty (organizacja) 6 maja 2024 r. (pn.)

*Zebrania klasowe (powiadomienie o przewidywanych ocenach końcoworocznych) 0-8  6 maja 2024 r. (pn.)

*Egzamin maturalny 7, 8, 9 maja 2024 r. (wt., śr., czw.)

*Egzamin Ósmoklasisty 14, 15, 16 maja 2024 r. (wt., śr., czw.)

*Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja 13 czerwca 2024 r. (czw.)

*Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego 18 czerwca 2024 r. (wt.)

*Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024 r. (pt.)

*Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.