Czego szukasz?

Egzamin Ósmoklasisty

Procedury organizowania Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 określone przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

https://oke.waw.pl/files/oke_waw_499820230817%20E8%202024%20Informacja%20COMPL%20FIN.pdf.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

https://oke.waw.pl/files/oke_waw_508120230817%20E8_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

https://oke.waw.pl/files/oke_waw_501720230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf.pdf

 

„Stres egzaminacyjny. Materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli”

E 8 2023 Język polski Matematyka Język angielski
Kraj 66 53 66
Województwo mazowieckie 69 59 71
Powiat pruszkowski 72 64 75
Gmina Michałowice 75 73 81
Szkoła Podstawowa w Komorowie 76 72 81
E 8 2022 Język polski Matematyka Język angielski
Kraj 60 57 67
Województwo mazowieckie 64 62 72
Powiat pruszkowski 68 68 78
Gmina Michałowice 74 79 88
Szkoła Podstawowa w Komorowie 72 83 89
E 8 2021 Język polski Matematyka Język angielski
Kraj 60 47 66
Województwo mazowieckie 64 52 71
Powiat pruszkowski 68 58 77
Gmina Michałowice 73 70 88
Szkoła Podstawowa w Komorowie 71 68 90
E 8 2020 Język polski Matematyka Język angielski
Kraj 59 46 54
Województwo mazowieckie 62 51 59
Powiat pruszkowski 62 55 65
Gmina Michałowice 67 62 75
Szkoła Podstawowa w Komorowie 65 66 75
E 8 2019  Język polski Matematyka Język angielski
Kraj 63 45 59
Województwo mazowieckie 67 50 65
Powiat pruszkowski 72 56 72
Gmina Michałowice 78 64 84
Szkoła Podstawowa w Komorowie 75 64 86