Czego szukasz?

Rada Rodziców

Na początku każdego roku szkolnego spośród rodziców uczniów wybierani są przedstawiciele do tzw. trójek klasowych. Jedna osoba spośród nich wchodzi do szkolnej rady rodziców. 

 

Czym jest rada rodziców?

Rada rodziców to organ szkolny, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły. Rada rodziców działa na podstawie regulaminu Rady Rodziców.

Prosimy o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców. W poprzednich latach dzięki naszym działaniom udało się m.in.: ufundować nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce, współfinansować nagrody w konkursach, dofinansować wycieczki i wyjazdy klasowe dzieci w trudnej sytuacji materialnej, sfinansować wyposażenie kącików wypoczynkowych, stroje dla szkolnej reprezentacji, czy zorganizować bal karnawałowy.

 

Działalność Rady Rodziców jest możliwa dzięki temu, że zasilają Państwo nasz fundusz.

Sugerowana kwota wynosi 120zł za cały rok, ale zachęcamy do wpłat zgodnie z możliwościami finansowymi.

 

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe Rady Rodziców:

33 8004 0002 2003 0015 9955 0005

Bank Spółdzielczy w Raszynie

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

tytuł: klasa, nazwisko i imię dziecka

 

Podobnie jak w ostatnim roku realizujemy program BONUSY:

  • Klasa, w której na fundusz Rady Rodziców wpłaci min. 60% uczniów (niezależnie od wartości wpłaty) otrzyma 20% zwrotu wpłaconej kwoty
  • Klasa, w której na RR wpłaci min. 90% uczniów (niezależnie od wartości wpłaty) otrzyma 30% zwrotu wpłaconej kwoty

 

Pełny plan działania Rady Rodziców zostanie uchwalony i opublikowany do końca października 2023. W tym roku będziemy również Państwa na bieżąco informować o aktywności Rady Rodziców za pomocą odpowiedniej zakładki na stronie www lub innej formy.

 

Zachęcamy również do zgłaszania spraw, którymi powinniśmy się zająć i pomysłów, które warto realizować: rrkomorow@gmail.com

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

W skład Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2023/24 wchodzą:

  1. Konrad Siwiński – Przewodniczący Rady Rodziców
  2. Magdalena Charmuszko – Skarbnik Rady Rodziców
  3. Beata Samoraj-Charitonow – Sekretarz Rady Rodziców
  4. Adam Stryczyński – Członek Zarządu Rady Rodziców
  5. Katarzyna Kinach-Prociak – Członek Zarządu Rady Rodziców
  6. Alexandra Ostrowska – Członek Zarządu Rady Rodziców
  7. Justyna Klepczarek – Członek Zarządu Rady Rodziców