Czego szukasz?

Podręczniki

Nasza szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom klas I-VII podręczniki i materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wypożyczenie odbywa się na zasadach zawartych w regulaminie.

W procesie edukacji w naszej placówce wykorzystywane są także dodatkowe podręczniki i materiały edukacyjne wskazane przez nauczycieli prowadzących.

 

Informacja o sposobie zakupu podręczników w roku szkolnym 2023/2024

Oddział przedszkolny: Wszystkie pozycje finansują rodzice (podręczniki do edukacji przedszkolnej zamawiają nauczyciele – finansują rodzice).

Klasy 1 – 3:

Klasa I – podręczniki dotowane z wyjątkiem informatyki i religii.

Klasa II i III – podręczniki dotowane z wyjątkiem informatyki, religii i muzyki.

Klasy 4 – 8:

Klasa IV – podręczniki dotowane z wyjątkiem religii.

Klasa V i VI – podręczniki dotowane z wyjątkiem religii, ćwiczeń do geografii oraz podręczników i ćwiczeń do języka francuskiego i niemieckiego.

Klasa VII – podręczniki dotowane z wyjątkiem religii i ćwiczeń do geografii.

Klasa VIII – podręczniki dotowane z wyjątkiem religii i ćwiczeń do edukacji dla bezpieczeństwa.

Wykaz podręczników Szkoły Podstawowej w Komorowie w roku szkolnym 2023/2024

W klasach 0 – III

Odział przedszkolny 0
Klasa I Klasa 1A, 1B, 1C, 1D
Klasa II Klasa 2A, 2B, 2C, 2D
Klasa III Klasa 3A, 3B, 3C

W klasach IV – VIII

Klasa IV                           Klasa 4A, 4B, 4C, 4D
Klasa V    Klasa 5A, 5B, 5C, 5D
Klasa VI    Klasa 6A, 6B, 6C, 6D
Klasa VII    Klasa 7A, 7B, 7C, 7D
Klasa VIII    Klasa 8A, 8B