Czego szukasz?

Podręczniki

Nasza szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom klas I-VII podręczniki i materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wypożyczenie odbywa się na zasadach zawartych w regulaminie.

W procesie edukacji w naszej placówce wykorzystywane są także dodatkowe podręczniki i materiały edukacyjne wskazane przez nauczycieli prowadzących.

 

Informacja o sposobie zakupu podręczników w roku szkolnym 2022/2023

Oddział przedszkolny: podręczniki i ćwiczenia zostaną zamówione przez wychowawców klasy 0A i 0B. Wszystkie podręczniki i ćwiczenia finansują rodzice.

Klasy 1 – 3: uczniowie otrzymają nieodpłatnie podręczniki i ćwiczenia, z wyjątkiem podręczników do muzyki, religii oraz ćwiczeń do informatyki, które będą sfinansowane i indywidualnie zakupione przez rodziców.

Klasy 4 – 8: uczniowie otrzymają nieodpłatnie podręczniki przedstawione w wykazie na stronie internetowej szkoły – refundowane przez MEN (z wyjątkiem podręcznika do religii oraz drugiego języka obcego-dodatkowego oraz podręczników sugerowanych przez nauczycieli prowadzących).

Wykaz podręczników Szkoły Podstawowej w Komorowie w roku szkolnym 2022/2023

W klasach 0 – III

Odział przedszkolny 0
Klasa I Klasa 1A, 1B, 1C, 1D
Klasa II Klasa 2A, 2B, 2C
Klasa III Klasa 3A, 3B, 3C, 3D

W klasach IV – VIII

Klasa IV                           Klasa 4A, 4B, 4C, 4D
Klasa V    Klasa 5A, 5B, 5C, 5D
Klasa VI    Klasa 6A, 6B, 6C, 6D
Klasa VII    Klasa 7A, 7B
Klasa VIII   Klasa 8A, 8B, 8C, 8D