Czego szukasz?

Świetlica i autobus szkolny

Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie kl. 0-IV, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, dojeżdżający autobusem szkolnym, nieuczęszczający na religię lub z powodu innych okoliczności wymagających zapewnienie im opieki. Celem świetlicy jest:

  • zapewnienie opieki wychowawczej przed i po lekcjach,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
  • kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych
  • oraz tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.

Świetlica w naszej szkole czynna jest od 7:30 do 17:30

Z ŻYCIA ŚWIETLICY