Czego szukasz?

E-usługi w ramach ZIT

 • Projekt partnerski 9 samorządów: Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Stare Babice i Żyrardów.  Liderem projektu jest gmina Nadarzyn.

 

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 “E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”,

 

 • Typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19

 

 • Wartość całkowita projektu: 9 742 251,51 zł ( koszty kwalifikowalne  8  376 653,27 zł)

 

 • Dofinansowanie:  6 701 322,62 zł

 

 • Wartość projektu  dla gminy Michałowice:  869 610,02 zł

 

 • Dofinansowanie dla gminy Michałowice :  558 495,21 zł

W ramach projektu nasza szkoła otrzymała:

 

 • Oprogramowanie wspomagające terapię pedagogiczną z zakresu dysleksji, dyskalkulii i autyzmu, oraz multimedialne tablice przedmiotowe.

 

 • Zestawy tablic interaktywnych i nowych projektorów do sal lekcyjnych

 

 • Kamery do prowadzenia zajęć zdalnych

 

 • Zestaw punktów dostępowych i przełączników sieciowych