Czego szukasz?

Pomoc psychologiczna

Zachęcamy uczniów przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne do skorzystania z pomocy naszej kadry pedagogicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Nasza psycholog, pedagog i logopeda czekają na Was.

Psycholog szkolny Magdalena Petrykowska–Uznańska
Poniedziałek 7.30-11.30
Wtorek 7.30-16.00
Środa 10.30-16.00
Czwartek 11.00-16.00
Piątek 7.30-11.00

Pedagog szkolny Ilona Effler
Poniedziałek 8.00 – 14.00
Wtorek 12.30-15.30
Środa 8.00-12.00
Czwartek 8.00-13.00
Piątek 12.00-15.00

Logopeda  Ewelina Gibowicz – sala nr 127
poniedziałek 9.00-14.30
wtorek 8.00-13.30

Logopeda  Elwira Kosakowska– sala nr 127
poniedziałek 9.00-10.00; 13.40-14.40
wtorek: 13.30-14.30
środa 8.00-9.00; 10.40-11.40; 13.45-14.15
czwartek 10.40-11.40; 12.40-14.00
piątek 8.00-10.40