Czego szukasz?

Nasza historia

Dzieje Szkoły Podstawowej w Komorowie sięgają początku roku 1923.

15.01.1923r. stworzono 2-klasową Publiczną Szkołą Powszechną, w której uczyło się 90 uczniów w 4 oddziałach. Nad ich edukacją czuwały 2 nauczycielki. Zajęcia odbywały się w budynku wynajętym od właściciela majątku „Komorów” Józefa Markowicza. Pierwszym kierownikiem szkoły została Maria Plichtowa, która pełniła swoje obowiązki do końca roku szkolnego 1936/1937. W każdym kolejnym roku dzieci przybywało.

01.09.1937r. szkołę rozszerzono do 5-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej, a na stanowisku kierownika szkoły stanął Henryk Kotoński. Szkoła mieściła się w drewnianym baraku, 369 dzieci uczyło się w 5 izbach lekcyjnych. Już w pierwszym roku swej pracy Kotoński zorganizował komitet budowy nowej szkoły. Wybuch wojny wstrzymał na pięć lat starania o wybudowanie gmachu szkolnego z prawdziwego zdarzenia.

Henryk Kotoński z uczniami. Jedno z pierwszych zdjęć długoletniego kierownika szkoły w Komorowie. Czerwiec 1938 roku.

Okupacja nie przerwała jednak działalności edukacyjnej. Nauka odbywała się według programu narzuconego przez władze niemieckie. Naukę języka polskiego ograniczono do nauki czytania i pisania. Dzięki Henrykowi Kotońskiemu, w listopadzie 1940 r. zorganizowano tajne nauczanie w zakresie literatury, historii i geografii Polski.

Po wyzwoleniu, w 1945 r. szkoła na nowo rozpoczęła swoją działalność w wynajmowanych domach. 17 kwietnia 1947 r. przeniesiono ją do drewnianego poniemieckiego baraku, który sprowadzono z Bytowa przez członków Komitetu Budowy Szkoły. Znajdowało się w nim 6 izb lekcyjnych, sala rekreacyjna, szatnia, sekretariat i pokój nauczycielski. Zakładano, że budynek ten będzie wykorzystywany do celów szkolnych przez pięć lat, ale zajęcia odbywały się w nim aż do 1970 r.

Henryk Kotoński nadzoruje budowę nowej szkoły – rok 1969

17.03.1961r. ze względu na przybywającą liczbę uczniów doszło do odejścia części nauczycieli i ok. 300 uczniów z Granicy i Nowej Wsi do nowo wybudowanej szkoły w Nowej Wsi przy ul. Głównej 96.

W roku 1963 z inicjatywy Kotońskiego powstał Społeczny Fundusz Budowy Szkoły. Jego też staraniom należy zawdzięczać fakt, iż szkoła w Komorowie weszła do planu budowy szkół.

01.09.1966r. wprowadzono ośmioletnie system nauczania i utworzono klasy ósme.

15.12.1970r.uroczyście otworzono nowy budynek szkolny (15 sal lekcyjnych, stołówka, sala gimnastyczna, szatnia, świetlica, biblioteka). Dwa lata później 25.05.1972r. uroczyście nadano szkole imię Marii Dąbrowskiej i odsłonięto tablicę pamiątkową w budynku szkoły. Miesiąc później 23.06.1972r. Henryk Kotoński odszedł na emeryturę (48 lat pracy w zawodzie nauczycielskim, z tego 35 lat w Komorowie) a wraz z nim 7 nauczycieli: Janina Kempna, Otylia Laska, Stanisław Laska, Leokadia Sarnowska, Amelia Kotońskia, Zenobia Chodkowska, Józef Zdralewicz. W okresie 35-letniej pracy na stanowisku kierownika szkoły Kotoński przyczynił się do wychowania kilku pokoleń komorowian, do utrzymania wysokiego poziomu nauczania. Uczył szacunku dla ludzi starszych, poszanowania każdej pracy. Był niezwykle taktowny i sprawiedliwy. Pracę w szkole organizował wzorowo.

Wraz z nauczycielami i uczniami organizował sprzątanie terenu szkoły i jej otoczenia. W szkole stworzył niezapomnianą atmosferę, gdzie praca była radością. Dla swoich wychowanków był wzorem patriotyzmu, obywatelskiego zaangażowania, a także przyjacielem i doradcą.

Od 10.09.1972r. stanowiska dyrektora szkoły objęła przez Krystyna Rybicka, a w okresie pomiędzy 1972 r. a 1974 r. funkcję zastępcy dyrektora piastowali kolejno: Włodzimiera Balij, Sabina Olszowiec i Wacław Stojek.

01.04.1974r. utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną w Komorowie (po uprzedniej likwidacji szkoły w Pęcicach (1.12.1973). Dyrektorem ZSG została Jadwiga Koszela. Na stanowisko zastępcy dyrektora powołana została z dniem 01.09.1974 Krystyna Milczarek.

20.08.1978r. to początek kolejnej reformy oświaty – wprowadzenie programu szkoły 10-letniej do klasy I.

Kolejne lata to zmiany na stanowisku dyrektora: 15.10.1980r. obowiązki objęła Marianna Jaśkowiec (p.o.), a  01.06.1981r.        Alfred Kędzierski. Trzy lata później 1.09.1984r. ponownie na fotelu dyrektora zasiadła Mariannę Jaśkowiec po odejściu na emeryturę Alfreda Kędzierskiego.

17.03.1985r. umarł długoletniego kierownik i dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorowie Henryka Kotońskiego. Dwa lata później grono pedagogiczne i uczniowskie uczciło jego pamięć odsłaniając tablice pamiątkowa na jego cześć  i nadano ulicy Parkowej nazwy: ul. H. Kotońskiego(13.10.1987r.)

Po pożarze drewnianego budynku dawnej szkoły podstawowej (1990 r.), znacznie rozbudowano istniejący budynek szkoły. Powstał Zespół Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, składający się z klas nauczania zerowego, szkoły podstawowej, gimnazjum i gminnego liceum ogólnokształcącego, w których uczyło się około 1000 uczniów. 01.10.1990r. na stanowisku dyrektora szkoły zasiadł Andrzej Fabianowski, a rok później funkcję jego zastępcy sprawowała Krystyna Wyzner.

W sierpniu 1991r.wmurowano akt erekcyjny nowego budynku szkolnego na miejscu zniszczonego przez pożar baraku, a niespełna dwa lata później (07.02.1993r.) oddano do użytku część nowego budynku szkolnego (budynek 2). Stanowisko zastępcy dyrektora objęła Elżbiety Gradowskiej.

Nowy budynek dał możliwości rozwoju naszej placówki edukacyjnej i 04.06.1993r. powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, a 1 września 1993r. rozpoczęto prowadzenie zajęć w klasie I nowo utworzonego Liceum Ogólnokształcącego (uroczystość inauguracji LO odbyła się 13.02.1994r.).

Prace nad rozbudową szkoły trwały nadal. 24.04.1995r. oddano do użytku ostatnią części nowego budynku szkolnego (budynek 3).

Rok później (26.05.1996r.) konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących – wygrała Elżbieta Gradowska.

Zdarzenia na arenie krajowej i międzynarodowej przyczyniły się do organizacji licznych uroczystości:

18.10.1997r. zorganizowanie koncertu „Dzieci – Powodzianom” z udziałem aktorów: Magdy Umer i Piotra Machalicy oraz bioenergoterapeuty Zbigniewa Nowaka (całkowity dochód wynoszący 2868 zł 96 gr. przeznaczony został dla szkoły w Siechnicach zniszczonej w czasie powodzi), a rok później świętowaliśmy „Dzień Europejczyka” – prezentacja przez poszczególne klasy państw członków Unii Europejskiej. Sale lekcyjne zamieniły się w narodowe ekspozycje strojów, folderów, map, plansz, fotografii, symboli narodowych, eksponatów, makiet, potraw narodowych, tańców, muzyki. Ogromny wkład pracy uczniów, rodziców i nauczycieli.

Koniec roku 1997 (17.12.1997r.)  to także uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej, w której 14 miesięcy później dzieci i młodzież mogły już doskonalić swoje umiejętności sportowe – 27.02.1999r. uroczyste otwarcie hali sportowej.

Po raz pierwszy wręczono trzy odznaki: „Przyjaciel Szkoły”. Otrzymali je Czesław Szczypior, Piotr Hoser, Bolesław Kuss.

Kociec lat 90-tych to olbrzymia reforma edukacji (01.09.1999r.): szkoła podstawowa – sześcioletnia, gimnazjum – trzyletnie, liceum – trzyletnie. Pierwszy rok działalności gimnazjum to 141 uczniów w pięciu oddziałach. Na stanowisku zastępcy dyrektora zasiadł Wojciech Bentyn.

Od początku lat 2000 w historie szkoły wpisała się coroczna impreza Dzień Dziecka, Dzień Sportu i Dzień Komorowa. Już od ponad 20 lat co roku ma ona miejsce i cieszy się dużą popularnością i zaangażowaniem nauczycieli, uczniów i mieszkańców.

14.06.2002r. podczas inauguracji obchodów Jubileuszu Szkoły poświęcono kompleksu boisk sportowych, w skład którego wchodzą: boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki oraz bieżnia, cieszący się dużym uznaniem wśród uczniów. Odznakę „Przyjaciel Szkoły” otrzymali: ks. bp Marian Duś i Andrzej Kozłowski.

W tym samym roku szkoła otrzymała certyfikat MEN za międzynarodowy Program GLOBE. Program dotyczył zagadnień środowiskowych (klimat i atmosfera, hydrologia, pokrycie terenu, gleba).

31.05.2003r. obchodziliśmy 80-lecia Szkoły,a 14.06.2003r. 10-lecie Liceum wraz ze zjazdem absolwentów LO.

W listopadzie tego roku (07.11.2003r.) powstał klubu koszykarskiego UKS Komorów.

W 2005r. szkoła otrzymała certyfikat za projekt „Szkoła z klasą” zorganizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, pod patronatem prezydenta RP, a Liceum Ogólnokształcące w Komorowie zajęło 17 miejsce na Mazowszu wg rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”.

27.04.2007r.   Małgorzata Głodowska otrzymała nominację na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. Pełniąc swoje obowiązki do 2021 r.

W 2011 r. zarejestrowano klubu piłkarskiego UKS FC Komorów.

A w 2013 r. odbyła się uroczystość 90-lecia Szkoły Podstawowej i 20-lecia Liceum Ogólnokształcącego.

W 2021 r. stanowisko dyrektora ZSO objęła Edyta Pająk

Okres wakacyjny roku 2022 to intensywne prace modernizujące budynki szkoły: dachy budynków nr 4 i 5, wymiana okien w obiekcie nr 1, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr 1 i wiele innych prac, by dostosować infrastrukturę do potrzeb uczniów i zapewnić jak najlepsze warunki do nauki.

Wiosną 2023 r. planowane są obchody 100-lecia naszej szkoły i 30-lecie Liceum.