Czego szukasz?

Nasza historia

Dzieje Szkoły Podstawowej w Komorowie sięgają początku roku 1923.

15.01.1923 r. Rozpoczęła działalność dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna, w której uczyło się 90 uczniów w 4 oddziałach. Nad ich edukacją czuwały dwie nauczycielki. Zajęcia odbywały się w budynku wynajętym od właściciela majątku „Komorów” Józefa Markowicza. Pierwszym kierownikiem szkoły została Maria Plichtowa, która pełniła swoje obowiązki do końca roku szkolnego 1936-1937. W każdym kolejnym roku dzieci przybywało.

01.09.1937 r. Szkołę rozszerzono do pięcioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej, a  stanowisko kierownika szkoły objął Henryk Kotoński. Szkoła mieściła się w drewnianym baraku, 369 dzieci uczyło się w 9 oddziałach, w 5 izbach lekcyjnych. Już w pierwszym roku swej pracy Henryk Kotoński zorganizował komitet budowy nowej szkoły. Wybuch wojny wstrzymał na pięć lat starania o wybudowanie gmachu szkolnego z prawdziwego zdarzenia.

Budynek szkoły w Komorowie – 1942 r.

Okupacja nie przerwała jednak działalności edukacyjnej. Nauka odbywała się według programu narzuconego przez władze niemieckie. Naukę języka polskiego ograniczono do nauki czytania i pisania. Dzięki Henrykowi Kotońskiemu, w listopadzie 1940 r. zorganizowano tajne nauczanie w zakresie literatury, historii i geografii Polski.

Po wyzwoleniu, w 1945 r. szkoła na nowo rozpoczęła swoją działalność w wynajmowanych domach. 17 kwietnia 1947 r. przeniesiono ją do drewnianego poniemieckiego baraku, który został sprowadzony z Bytowa przez członków Komitetu Budowy Szkoły. Znajdowało się w nim 6 izb lekcyjnych, sala rekreacyjna, szatnia, sekretariat i pokój nauczycielski. Zakładano, że budynek ten będzie wykorzystywany do celów szkolnych przez pięć lat, ale zajęcia odbywały się w nim aż do 1970 r.

Henryk Kotoński z uczniami. Jedno z pierwszych zdjęć długoletniego kierownika szkoły w Komorowie. Czerwiec 1938 roku.

Szkoła w Komorowie – około 1962 r.

17.03.1961 r. Ze względu na zwiększającą się liczbę dzieci, doszło do odejścia części nauczycieli i ok. 300 uczniów z Granicy i Nowej Wsi do nowo wybudowanej szkoły w Nowej Wsi przy ul. Głównej 96.

W roku 1963 z inicjatywy Kotońskiego powstał Społeczny Fundusz Budowy Szkoły. Jego też staraniom należy zawdzięczać fakt, iż szkoła w Komorowie weszła do planu budowy szkół.

01.09.1966 r. wprowadzono ośmioletni system nauczania i utworzono klasy ósme.

15.12.1970 r. Uroczyście otworzono nowy budynek szkolny (15 sal lekcyjnych, stołówka, sala gimnastyczna, szatnia, świetlica, biblioteka). Dwa lata później 25.05.1972 r. uroczyście nadano szkole imię Marii Dąbrowskiej i odsłonięto tablicę pamiątkową jej poświęconą w budynku szkoły. Miesiąc później 23.06.1972 r. Henryk Kotoński odszedł na emeryturę (48 lat pracy w zawodzie nauczycielskim, z tego 35 lat w Komorowie) a wraz z nim 7 nauczycieli: Janina Kempna, Otylia Laski, Stanisław Laski, Leokadia Sarnowska, Amelia Kotońska, Zenobia Chodkowska, Józef Zdralewicz. W okresie 35 lat pracy na stanowisku kierownika szkoły Henryk Kotoński przyczynił się do wychowania kilku pokoleń komorowian, do utrzymania wysokiego poziomu nauczania. Uczył szacunku dla ludzi starszych, poszanowania każdej pracy. Był niezwykle taktowny i sprawiedliwy. Pracę w szkole organizował wzorowo.

Wraz z nauczycielami i uczniami organizował sprzątanie terenu szkoły i jej otoczenia. W szkole stworzył niezapomnianą atmosferę, gdzie praca była radością. Dla swoich wychowanków był wzorem patriotyzmu, obywatelskiego zaangażowania, a także przyjacielem i doradcą.

10.09.1972 r. Stanowisko dyrektora szkoły objęła Krystyna Rybicka, a w okresie pomiędzy 1972 r. a 1974 r. funkcję zastępcy dyrektora piastowali kolejno: Włodzimiera Balij, Sabina Olszowiec i Wacław Stojek.

01.04.1974 r. Utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną w Komorowie (po uprzedniej likwidacji szkoły w Pęcicach – 01.12.1973 r.). Dyrektorem ZSG została Jadwiga Koszela. Na stanowisko zastępcy dyrektora powołana została z dniem 01.09.1974 r. Krystyna Milczarek.

Henryk Kotoński nadzoruje budowę nowej szkoły – rok 1969

Szkoła w Komorowie – 1970 r.

Kolejne lata to zmiany na stanowisku dyrektora.

15.10.1980 r. Obowiązki dyrektora szkoły objęła Marianna Jaśkowiec (p.o.).

01.06.1981 r. Obowiązki dyrektora szkoły objął  Alfred Kędzierski.

01.09.1984 r. Ponownie na fotelu dyrektora zasiadła Marianna Jaśkowiec po odejściu na emeryturę Alfreda Kędzierskiego.

17.03.1985 r. Umarł długoletni kierownik i dyrektor Szkoły Podstawowej w Komorowie Henryk Kotoński. Dwa lata później grono pedagogiczne i uczniowskie uczciło jego pamięć, odsłaniając w szkole tablicę pamiątkową na jego cześć oraz przemianowano ulicę Parkową na ulicę H. Kotońskiego (13.10.1987 r.).

Tablica pamiątkowa poświęcona Henrykowi Kotońskiemu w Szkole Podstawowej w Komorowie

01.10.1990 r. Na stanowisku dyrektora szkoły zasiadł Andrzej Fabianowski, a rok później funkcję jego zastępcy zaczęła pełnić Krystyna Wyzner.

W sierpniu 1991 r. wmurowano akt erekcyjny nowego budynku szkolnego na miejscu zniszczonego przez pożar drewnianego baraku, a niespełna dwa lata później (07.02.1993 r.) oddano do użytku część nowego budynku szkolnego (budynek 2). Stanowisko zastępcy dyrektora objęła Elżbieta Gradowska.

Budynek nr 2 – szkoła w Komorowie

04.06.1993 r. Powstał Zespół Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, składający się z oddziałów przedszkolnych, Szkoły Podstawowej, gminnego Liceum Ogólnokształcącego.

01.09.1993 r. Rozpoczęto prowadzenie zajęć w klasie I nowo utworzonego Liceum Ogólnokształcącego (uroczystość inauguracji LO odbyła się 13.02.1994 r.).

Prace nad rozbudową szkoły trwały nadal.

24.04.1995 r. Oddano do użytku kolejną część nowego budynku szkolnego (budynek 3).

Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Komorowie

Budynek nr 3 – szkoła w Komorowie

26.05.1996 r. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  wygrała Elżbieta Gradowska.

01.07.1996 r. Powołanie Włodzimierza Michalskiego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Liceum Ogólnokształcącego.

02.09.1996 r. Powołanie na zastępcę dyrektora Zbigniewa Krzyżańskiego – ds. Szkoły Podstawowej i Wojciecha Bentyna – ds. organizacyjnych.

01.08.1997 r. Powołanie Kazimierza Kościa na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Liceum Ogólnokształcącego.

18.10.1997 r. Zorganizowanie koncertu „Dzieci – Powodzianom” z udziałem aktorów: Magdy Umer i Piotra Machalicy oraz bioenergoterapeuty Zbigniewa Nowaka (całkowity dochód wynoszący 2868 zł 96 gr. przeznaczony został dla szkoły w Siechnicach zniszczonej w czasie powodzi). Rok później świętowaliśmy „Dzień Europejczyka” – prezentacja przez poszczególne klasy państw członków Unii Europejskiej. Sale lekcyjne zamieniły się w narodowe ekspozycje strojów, folderów, map, plansz, fotografii, symboli narodowych, eksponatów, makiet, potraw narodowych, tańców, muzyki. Ogromny wkład pracy uczniów, rodziców i nauczycieli.

Koniec roku 1997 (17.12.1997 r.)  to także uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej, w której 14 miesięcy później dzieci i młodzież mogły już doskonalić swoje umiejętności sportowe – 27.02.1999 r. uroczyste otwarcie hali sportowej.

Uroczyste otwarcie hali sportowej – 1999 r

27.02.1999 r. Po raz pierwszy wręczono trzy odznaki „Przyjaciel Szkoły”. Otrzymali je Czesław Szczypior, Piotr Hoser, Bolesław Kuss.

Koniec lat 90. to olbrzymia reforma edukacji (01.09.1999 r.): szkoła podstawowa – sześcioletnia, gimnazjum – trzyletnie, liceum – trzyletnie. Pierwszy rok działalności gimnazjum to 141 uczniów w pięciu oddziałach. Stanowisko zastępcy dyrektora ds. Szkoły Podstawowej objął Sławomir Rymuza, zaś stanowisko ds. Gimnazjum – Wojciech Bentyn.

 

Sławomir Rymuza w latach 1981-2021 prowadził Zespół Kameralny „Gradus ad Parnassum” – zdobywcę m.in. pierwszej nagrody na festiwalu Dzieci Interwizja (Sopot 1988 r.), pierwszej nagrody Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego w Neerpelt w Belgii (1989 r.), nagrody głównej „Złotej Harfy Eola” na ogólnopolskim festiwalu „Schola Cantorum” w Kaliszu 1987, 1989, 1991, 1994.

Zespół „Gradus ad Parnassum” – 1986 r.

Od początku lat dwutysięcznych w historię szkoły wpisały się coroczne imprezy: Dzień Dziecka, Dzień Sportu i Dzień Komorowa.

14.06.2002 r. Podczas inauguracji obchodów jubileuszu Szkoły Podstawowej poświęcono kompleks boisk sportowych, w skład którego wchodzą: boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki oraz bieżnia, cieszące się dużym uznaniem wśród uczniów. Odznakę „Przyjaciel Szkoły” otrzymali: ks. bp Marian Duś i ks. Andrzej Kozłowski.

W tym samym roku szkoła otrzymała certyfikat MEN za międzynarodowy Program GLOBE. Program dotyczył zagadnień środowiskowych (klimat i atmosfera, hydrologia, pokrycie terenu, gleba).

31.05.2003 r. Obchody 80 lat Szkoły Podstawowej, a 14.06.2003 r. 10 lat Liceum Ogólnokształcącego wraz ze zjazdem absolwentów LO.

Obchody 80 lat Szkoły Podstawowej w Komorowie

07.11.2003 r. Powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Komorów – sekcja koszykówki i sekcja tenisa stołowego.

W 2003 r. Szkoła Podstawowa otrzymała certyfikat za projekt „Szkoła z Klasą” zorganizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, pod patronatem prezydenta RP, zaś w roku 2005  Liceum Ogólnokształcące w Komorowie zajęło 17. miejsce na Mazowszu wg rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”.

27.04.2007 r.   Małgorzata Głodowska otrzymała nominację na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. Pełniła swoje obowiązki do 2021 r.

W 2011 r. zarejestrowano klub piłkarski UKS FC Komorów.

7-12.10.2013 r. Odbyła się uroczystość 90 lat Szkoły Podstawowej i 20 lat Liceum Ogólnokształcącego.

Uroczystość 90 lat Szkoły Podstawowej i 20 lat Liceum Ogólnokształcącego

W 2015 r. powstał Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Komorów, z pasji do koszykówki, którą dzielą trenerzy razem z dziećmi i ich rodzicami. Zawodnicy Akademii maja spektakularne osiągnięcia, które sprawiają, że jest ona dziś sportową marką znaną nie tylko na Mazowszu, ale także w Polsce i Europie. Zdobywają medale mistrzostw Polski: Mistrzostwo Polski do lat 14, Mistrzostwo do lat 13, Wicemistrzostwo  Polski do lat 14, Mistrzostwo Mazowsza do lat 11, Mistrzostwo Mazowsza do lat 13.

Klub wieloma zespołami bierze udział w młodzieżowej lidze mistrzów EYBL oraz w Bałtyckiej Lidze Koszykówki odnosząc sukcesy, ale przede wszystkim reprezentując godnie Gminę, Powiat i Polskę.

15.02.2016 r. Uroczyste otwarcie nowej części kompleksu szkolnego (budynek 4)

Budynek nr 4 – szkoła w Komorowie

Uroczyste otwarcie budynku nr 4 w szkole w Komorowie – 2016 r.

01.09.2018 r. Powołanie Edyty Pająk na stanowisko zastępcy dyrektora ds. kl. 0-III Szkoły Podstawowej.

01.09.2021 r. Powołanie Magdaleny Petrykowskiej-Uznańskiej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. kl. 0-III Szkoły Podstawowej.

01.09.2021 r. Obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie objęła Edyta Pająk (p.o.).

01.09.2022 r. Edyta Pająk zostaje dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.

01.09.2022 r. Powołanie Mateusza Belniaka na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Liceum Ogólnokształcącego.

01.09.2022 r. Udostępnienie uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie pracowni kulinarnej i technicznej (budynek 2).

27.05-03.06.2023 r. Obchody 100 lat Szkoły Podstawowej i 30 lat Liceum Ogólnokształcącego.