Czego szukasz?

Rekrutacja

Co roku do klas pierwszych i do oddziału przedszkolnego (klasa „0”) prowadzona jest rekrutacja.

W tym miejscu znajdą Państwo niezbędne informacje i opis ścieżki postępowania w procedurze rekrutacyjnej. Możecie zapoznać się z zasadami oraz kryteriami przyjęć, harmonogramem działań, spisem potrzebnych dokumentów.

Informacje będziemy na bieżąco uzupełniać, aby mieli Państwo stały dostęp do aktualnych wiadomości o przebiegu rekrutacji.

Informacje na dany rok podawane są pod koniec lutego.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Komorowie

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie ogłasza od 1 marca do 31 marca 2023 r. rekrutację do oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
na rok szkolny 2023/2024.

Zapisy dzieci w wieku 6 lat do oddziałów przedszkolnych w Gminie Michałowice  będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego, oraz w szczególnych, uzasadnionych przypadkach dyrektorzy placówek będą przyjmowali wnioski w wersji papierowej. 

Harmonogram rekrutacji określony jest w Zarządzeniu Nr 9/2023 Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 stycznia 2023 r.

https://prawomiejscowe.michalowice.pl/UGMMichalowice/document/1266/Zarz%C4%85dzenie-9_2023

Rekrutacja obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Michałowice.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 r.) będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Komorowie.

Link do rekrutacji:

https://michalowice.rekrutacje.edu.pl

Dyrektor ZSO w Komorowie

Edyta Pająk

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Komorowie

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie ogłasza
od 1 do 31 marca 2023r. rekrutację do klas I Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2023/2024

Do klasy I przyjmowane będą dzieci urodzone w 2016 roku.

Do Szkoły Podstawowej w Komorowie zgodnie z przepisami przyjęte będą w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznego systemu rekrutacyjnego oraz w szczególnych, uzasadnionych przypadkach dyrektorzy placówek będą przyjmowali wnioski w wersji papierowej.

Link do rekrutacji:

https://michalowice.rekrutacje.edu.pl

Harmonogram rekrutacji określony jest w Zarządzeniu Nr 9/2023 Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 stycznia 2023 r. 

https://prawomiejscowe.michalowice.pl/UGMMichalowice/document/1266/Zarz%C4%85dzenie-9_2023

Dyrektor ZSO w Komorowie

Edyta Pająk