Czego szukasz?

Rekrutacja

Co roku do klas pierwszych i do oddziału przedszkolnego (klasa „0”) prowadzona jest rekrutacja.

W tym miejscu znajdą Państwo niezbędne informacje i opis ścieżki postępowania w procedurze rekrutacyjnej. Możecie zapoznać się z zasadami oraz kryteriami przyjęć, harmonogramem działań, spisem potrzebnych dokumentów.

Informacje będziemy na bieżąco uzupełniać, aby mieli Państwo stały dostęp do aktualnych wiadomości o przebiegu rekrutacji.

Informacje na dany rok podawane są pod koniec lutego.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMOROWIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie ogłasza

od 1 do 31 marca 2024r. rekrutację do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2024/2025

 

Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci urodzone w 2018 roku.

Do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Komorowie zgodnie z przepisami przyjęte będą w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznego systemu rekrutacyjnego oraz w szczególnych, uzasadnionych przypadkach dyrektorzy placówek będą przyjmowali wnioski w wersji papierowej.

 

Link do rekrutacji:
https://michalowice.rekrutacje.edu.pl/

 

Harmonogram rekrutacji określony jest w Zarządzeniu Nr 16/2024 Wójta Gminy
Michałowice z dnia 16 stycznia 2024 r.
https://www.bip.cuw.michalowice.pl/files/1562688590/zarzadzenie-wojta-nr-162024.pdf

 

Dyrektor ZSO w Komorowie
Edyta Pająk

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMOROWIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie ogłasza
od 1 do 31 marca 2024r. rekrutację do klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025

 

Do klasy I przyjmowane będą dzieci urodzone w 2017 roku.

 

Do Szkoły Podstawowej w Komorowie zgodnie z przepisami przyjęte będą w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznego systemu rekrutacyjnego oraz w szczególnych, uzasadnionych przypadkach
dyrektorzy placówek będą przyjmowali wnioski w wersji papierowej.

 

Link do rekrutacji:

https://michalowice.rekrutacje.edu.pl/

 

Harmonogram rekrutacji określony jest w Zarządzeniu Nr 16/2024 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 stycznia 2024 r.

https://www.bip.cuw.michalowice.pl/files/1562688590/zarzadzenie-wojta-nr-162024.pdf

 

Dyrektor ZSO w Komorowie
Edyta Pająk