Czego szukasz?

Zajęcia pozalekcyjne

Dla uczniów naszej szkoły mamy ofertę zajęć pozalekcyjnych. Odbywają się one przed lub po zajęciach lekcyjnych uczniów i są dobrowolne. Celem tych zajęć jest ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Wymagają od ucznia innej aktywności, zmuszają do twórczego myślenia, eliminują stres związany z lekcjami, umożliwiają przeżycie sukcesu, rozwijają poczucie własnej wartości. Uczniowie zdobywają nowe doświadczenia, umiejętności i sprawności oraz nawyki kulturalnej rozrywki i zabawy. Pozwalają odkryć własne uzdolnienia i talenty, dają uczucie radości z uzyskanych efektów.  Zajęcia pozalekcyjne rozwijają zdolności społeczne uczniów, uczą nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swojego miejsca w grupie. Wspierają działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły.

Lp.

Nazwa zajęć

Prowadzący

Uczestnicy

klasa

Termin

Miejsce

1

SKS – mini

piłka nożna

M. Perz

0-2

Pon.

15.45-17.00

Wt.

14.00-15.15

Wt.

15.45.-17.00

Czw.

15.45-17.00

Pt.

14.15-15.30

Sob.

8.30-10.30

Sala gim./

boisko

Sala gim./ boisko

Sala gim./ boisko

Sala gim./ boisko

Sala gim./ boisko

Hala sport./ boisko

2

Koło szachowe

D. Wolborski

0-8

Sob.

10.00-12.00

301

3

Zabawy językiem niemieckim

M. Gawron

2

Pon.

14.50-15.35

116

4

Joga kreatywna dla dzieci z elementami mindfulness

P. Gumińska

1D

Wt.

11.35-12.20

Sala

rekreac.

Bud. 2

5

Uważność w edukacji „Kosmos i Kajo”

P. Gumińska

1A/1C

Czw.

13.00-13.45

Sala

rekreac.

Bud. 2

6

Koło przyrodnicze

  1. Kacprzak

2B

Czw.

11.50-12.35

12.55-13.40

126

7

Koło muzyczne

  1. Prześlakiewicz

1-3

Pon.

14.50-15.35

G 39

8

Koło ortograficzne

I. Żaczyńska

3C

Pt.

12.55-13.40

115

9

Koło polonistyczne

E. Ciechomska

3A

Śr.

12.55-13.40

114

10

Koło teatralne

Kurtynka”

E. Ciechomska

2,3

Śr.

14.00-15.30

114

11

Koło teatralne

Kurtynka”

M. Pajączek

2,3

Śr.

14.00-15.30

113

12

Sensoplastyka

  1. Michalak

0-3

Pt.

12.40-14.45

110

13

Sensoplastyka

P. Wądołowska

0-3

Pt.

12.40-14.45

110

14

Każde dziecko to potrafi

Zajęcia

plast.-techn.

M. Pajączek

3A

3B

Pon.

12.55-14.30

113

15

Zajęcia ogólnorozwojowe

R. Szcześniak

1D

Pon.

8.00-8.45

124

Lp.

Nazwa zajęć

Prowadzący

Uczestnicy

klasa

Termin

Miejsce

1

SKS – gry zespołowe

M. Kwasiborska

4-8

Wt.

14.00-14.45

Sala gim.

2

SKS – piłka siatkowa

A. Górska – Zielińska

4-8

Pt.

15.40-16.25

Sob.

10.00-11.30

Sala gim.

3

SKS – piłka nożna

A. Górska – Zielińska

6-8

Śr.

15.45-17.10

Sala gim.

4

Koło historyczne

D. Wolborski

7

Pt.

14.50-15.35

301

5

Koło historyczne

D. Wolborski

8A

Pon.

14.50-15.35

301

6

Koło historyczne

S. Dyrek

8B

Pt.

15.40-16.25

421

7

Koło muzyczne

A. Prześlakiewicz

4-6

Pon.

15.40-16.25

G 39

8

Koło szachowe

D. Wolborski

0-8

Sob.

10.00-12.00

301

9

Koło olimpijskie- matematyka

D. Zaręba

4-8

Śr.

15.40-16.25

Sob.

12.20-13.05

204

10

Zajęcia kulinarne

M. Gawron

4-8

Pt.

16.30-18.30

Prac.

kulinarna

11

Joga dla dzieci

P. Gumińska

6

Wt.

15.30-16.15

Śr.

15.30-16.15

Sala

rekreac. Bud. 2