Czego szukasz?

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
tel. 022-758-06-37
e-mail: sp@komorow.edu.pl

WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH

Numer telefonu:  22 758 06 37 / 22 758 08 95

632   DYREKTOR ZSO E. Pająk

201   DYREKTOR ds. SP 0-III M. Petrykowska – Uznańska

633   DYREKTOR  ds. SP IV-VIII S. Rymuza

645   KIEROWNIK GOSP/ADM Monika Święcicka

631   SEKRETARIAT: ZSO / SP Iwona Klepczarek

647   ADMIN./KADRY Robert Czubowicz

655   SERWIS INFORMATYCZNY Adrian Klepczarek

634   POKÓJ NAUCZYCIELSKI: SP I-III bud 1

208   POKÓJ NAUCZYCIELSKI: SP IV-VIII bud 4

648   POKÓJ NAUCZYCIELSKI: SP IV-VIII bud 3

656   POKÓJ NAUCZYCIELSKI: W-F

 

 

654   ŚWIETLICA

638   KIEROWNIK ŚWIETLICY

677   GRUPA PRZEDSZKOLNA OA

678   GRUPA PRZEDSZKOLNA OB

641   PSYCHOLOG SP M. Petrykowska-Uznańska

637   PEDAGOG SP I. Effler

213   POKÓJ SI

653   TERAPEUTA SP E. Kaleta

642   BIBLIOTEKA

643   PIELĘGNIARKA

644   STOMATOLOG

210   PORTIERNIA bud. nr 1

646   POKÓJ SOCJALNY bud. nr 3

602   STOŁÓWKA AJENT 514 514