Czego szukasz?

Kadra pedagogiczna i dyrekcja szkoły

Nasz zespół tworzą doświadczeni i kreatywni nauczyciele, dbający o prawidłowy rozwój uczniów NASZEJ Szkoły. Niezwykle ważna jest dla nas ciepła i przyjazna atmosfera.

Nasi nauczyciele są absolwentami uczelni wyższych, posiadają niezbędne doświadczenie w pracy z dziećmi, dodatkowo biorą udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach, ciągle doskonaląc swoje umiejętności i metody pracy.

W codziennej pracy zwracają uwagę na zastosowanie nowatorskich metod dydaktycznych w zakresie uczenia, rozwijania zainteresowań, umiejętności czy zdolności uczniów naszej szkoły. Stale też sprawdzają postępy dziecka. Nauczyciele są otwartymi i empatycznymi osobami. Potrafią dostrzec indywidualne potrzeby podopiecznych i odpowiednio pobudzać ich do rozwoju. Swoją pracę wykonują z pasją i zaangażowaniem.

DYREKCJA SZKOŁY

Edyta Pająk – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

Sławomir Rymuza – Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej klas 4-8

Magdalena Petrykowska – Uznańska – Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej klas 0-3

POZNAJ NASZĄ KADRĘ
Nazwisko, Imię  Nauczany 

Przedmiot / Specjalizacja

Pająk Edyta – dyrektor ZSO  informatyka 
Petrykowska – Uznańska Magdalena  

– wicedyrektor ds. SP klas 0-3 

psycholog 
Rymuza Sławomir – wicedyrektor ds. SP klas 4-8  muzyka 
Piątek Mariola  kierownik świetlicy 
Adamski Krzysztof  religia 
Andrzejewska Aleksandra s. Estera  religia 
Biłozór Renata  wychowawca świetlicy 
Borkowski Leszek  matematyka 
Chruściak Aleksandra  j. angielski 
Ciechomska Ewa  edukacja wczesnoszkolna 
Danieluk Bożena  matematyka 
Dwórska Ludwika  biblioteka 
Dyrek Sylwia  historia, wos 
Dziewicka Katarzyna  wych. oddz. przedszkolnego 
Effler Ilona  pedagog 
Fusiecka Hanna  nauczyciel wspomagający 
Gawron Magdalena  edukacja wczesnoszkolna, j. niemiecki 
Gibowicz Ewelina  logopeda 
Gielniewska Barbara  j. angielski 
Glinicka Maria  wychowawca świetlicy 
Głowala Ewa  j. polski 
Gogolewska Maria  nauczyciel wspomagający 
Gontarczyk Ewa  doradztwo zawodowe 
Gontarz Wojciech  fizyka 
Górczak Magdalena  j. polski 
Górska – Zielińska Anna  w-f 
Grela Agata  plastyka 
Grzywaczewska Dorota  edukacja wczesnoszkolna 
Gumińska Patrycja  wychowawca świetlicy 
Jaroszewska Beata  w-f 
Jaworska Joanna  wychowawca świetlicy 
Juszczyk Iza  wych. oddz. przedszkolnego 
Kacprzak Anna  edukacja wczesnoszkolna 
Kalbarczyk Anna  nauczyciel wspomagający 
Kaleta Ewa  rewalidacja 
Karczewska Dorota  matematyka 
Karska – Przasnek Hanna  j. angielski 
Kik – Mikuła Joanna  pedagog specjalny, terapeuta SI 
Kosakowska Elwira  nauczyciel wspomagający, logopeda 
Kozłowska Wioletta  j. polski 
Krajewska Ewelina  j. polski 
Kwasiborska Magdalena  w-f 
Lesicka Grażyna  j. francuski 
Lewandowska Aleksandra  j. polski 
Libiszewska Ewa  informatyka 

 

 

Nazwisko, Imię  Nauczany 

Przedmiot / Specjalizacja

Łęcka Magdalena  j. angielski, j. niemiecki 
Łodygowska Joanna  wychowawca świetlicy 
Michalak Barbara  nauczyciel wspomagający 
Milczarska Joanna   przyroda, geografia 
Morzyc Aneta  religia 
Niemyjska Marlena  j. francuski 
Niewiadomska Julia  rewalidacja 
Osińska-Olszak Agata  nauczyciel wspomagający 
Padewska Elwira  edukacja wczesnoszkolna, etyka 
Pajączek Małgorzata  edukacja wczesnoszkolna 
Paschke Adam  technika 
Pawlikowska Małgorzata  biologia 
Pawłowska Monika  j. angielski 
Perz Marek  w-f 
Podbielska Monika  wychowawca świetlicy 
Prześlakiewicz Anna   muzyka 
Putra Sylwia  wychowawca świetlicy 
Reszka Joanna  edukacja wczesnoszkolna 
Rogala Magdalena  j. angielski 
Różańska Katarzyna  j. angielski, nauczyciel wspomagający 
Sarna Bernadeta  nauczyciel wspomagający 
Siemieniuk Zofia  biblioteka 
Sierak Joanna  psycholog 
Sitkiewicz – Wołodko Ramona  chemia 
Skierkowska – Rak Rozalia  matematyka 
Sobczak – Maciocha Renata  edukacja wczesnoszkolna 
Sobczuk Marta  matematyka 
Sprycha Barbara  matematyka 
Sujka Urszula  j. polski 
Szcześniak Renata  nauczyciel wspomagający 
Tomaszewski Grzegorz  w-f 
Wasielczyk Hanna  wychowawca świetlicy 
Wądołowska Paulina  edukacja wczesnoszkolna, terapeuta SI 
Wolborski Daniel  historia 
Wołek Katarzyna  j. polski 
Zagrodzka Magdalena  nauczyciel wspomagający,  wychowawca świetlicy 
Zboina Anna  wychowawca świetlicy 
Zbońkowska Aleksandra  edukacja wczesnoszkolna 
Żaczyńska Iwona  edukacja wczesnoszkolna 
Żbikowska Małgorzata  wychowawca świetlicy