Czego szukasz?

Blog

Konkurs informatyczny – logia24

Konkurs informatyczny – logia24

Cieszymy się sukcesem Maćka Zaręby – ucznia klasy 8A, który został finalistą Konkursu Informatycznego LOGIA24. Maciek zakwalifikował się także do finału Olimpiady Informatycznej Juniorów. Niełatwo jest osiągnąć sukces w konkursach. Program merytoryczny konkursu z informatyki znacznie wykracza  poza zakres wiedzy i umiejętności wyznaczony w podstawie programowej i przeznaczony jest dla pasjonatów. Udział w konkursie wymaga talentu, determinacji i […]

Mistrzowie matematyki z klas 1-3 w Gminie Michałowice

Mistrzowie matematyki z klas 1-3 w Gminie Michałowice

“Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem.” /J. Śniadecki/ III Gminny Konkurs “Mistrz matematyki” dla klas 1-3 pod Patronatem Pani Wójt Gminy Michałowice Małgorzaty Pacheckiej został rozstrzygnięty ! W naszej gminie mamy wielu zdolnych uczniów i uczennic z klas młodszych, którzy kochają królową nauk – matematykę. Za […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

Zaproszenie do składania ofert konkursowych na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, w porozumieniu z Radą Rodziców, zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia na rok szkolny 2024/2025. https://www.bip.cuw.michalowice.pl/zamowienia-publiczne-od-2022/2024/postepowania-z-kodeksu-cywilnego/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-lokalu-uzytkowego-punktu-zbiorowego-zywienia,p37600014