Czego szukasz?

Dokumenty do pobrania

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi 9 zł, natomiast za wydanie duplikatu świadectwa 26 zł

Numer konta bankowego do wpłat: 76 8004 0002 2007 0015 9955 0001 z dopiskiem: „opłata za wydanie duplikatu legitymacji / świadectwa i imię i nazwisko”

Z pokwitowaniem oraz wnioskiem o wydanie należy zgłosić się do sekretariatu liceum.