Czego szukasz?

Nasza historia

Dzieje Liceum Ogólnokształcącego  w Komorowie sięgają początku roku 1993.

Jak to się zaczęło?

Po pożarze drewnianego budynku dawnej szkoły podstawowej (1990 r.), rozpoczęto rozbudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej. Powstał Zespół Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, składający się z klas nauczania zerowego, szkoły podstawowej, gimnazjum i gminnego liceum ogólnokształcącego, w których uczyło się około 1000 uczniów.

Dyrektorem w tym czasie obejmował Andrzej Fabianowski (01.10.1990r. na stanowisku dyrektora szkoły), a rok później funkcję jego zastępcy sprawowała Krystyna Wyzner.

W sierpniu 1991r. wmurowano akt erekcyjny nowego budynku szkolnego na miejscu zniszczonego przez pożar baraku, a niespełna dwa lata później (07.02.1993r.) oddano do użytku część nowego budynku szkolnego (budynek 2). Stanowisko zastępcy dyrektora objęła Elżbieta Gradowska.

Nowy budynek dał możliwości rozwoju naszej placówki edukacyjnej i 04.06.1993r. powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, a 1 września 1993r. rozpoczęto prowadzenie zajęć w klasie I nowoutworzonego Liceum Ogólnokształcącego (uroczystość inauguracji LO odbyła się 13.02.1994r.). Zastępcą durektora do spraw Liceum został Kazimierz Kość.

Od samego początku liceum komorowskie było „oczkiem w głowie” dyrektora i władz samorządowych. Już w pierwszym roku istnienia została zainicjowana wymiana międzyszkolna z partnerską wobec gminy Michałowice szwajcarską gminą Köniz. W lipcu 1994 grupa uczniów LO wyjechała na cały miesiąc do Szwajcarii, potem szwajcarscy partnerzy przyjechali do nas z rewizytą.

Prace nad rozbudową szkoły trwały nadal. 24.04.1995r. oddano do użytku ostatnią części nowego budynku szkolnego (budynek 3).

Rok poźniej (26.05.1996r.) konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących – wygrała Elżbieta Gradowska.

Zdarzenia na arenie krajowej i międzynarodowej przyczyniły się do organizacji licznych uroczystości:

18.10.1997r. zorganizowanie koncertu „Dzieci – Powodzianom” z udziałem aktorów: Magdy Umer i Piotra Machalicy oraz bioenergoterapeuty Zbigniewa Nowaka (całkowity dochód wynoszący 2868 zł 96 gr. przeznaczony został dla szkoły w Siechnicach zniszczonej w czasie powodzi), a rok później świętowaliśmy „Dzień Europejczyka” – prezentacja przez poszczególne klasy państw członków Unii Europejskiej. Sale lekcyjne zamieniły się w narodowe ekspozycje strojów, folderów, map, plansz, fotografii, symboli narodowych, eksponatów, makiet, potraw narodowych, tańców, muzyki. Ogromny wkład pracy uczniów, rodziców i nauczycieli.

Koniec roku 1997 (17.12.1997r.)  to także uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej, w której 14 miesięcy później dzieci i młodzież mogły już doskonalić swoje umiejętności sportowe – 27.02.1999r. uroczyste otwarcie hali sportowej.

Koniec lat 90-tych to olbrzymia reforma edukacji (01.09.1999r.): szkoła podstawowa – sześcioletnia, gimnazjum – trzyletnie, liceum – trzyletnie. Pierwszy rok działalności gimnazjum to 141 uczniów w pięciu oddziałach. Na stanowisku zastępcy dyrektora ds. Gimnazjum zasiadł Wojciech Bentyn.

Od początku lat 2000 w historie szkoły wpisała się coroczna impreza Dzień Dziecka, Dzień Sportu i Dzień Komorowa. Już od ponad 20 lat co roku ma ona miejsce i cieszy się dużą popularnością i zaangażowaniem nauczycieli, uczniów i mieszkańców.

14.06.2002r. podczas inauguracji obchodów Jubileuszu Szkoły poświęcono kompleksu boisk sportowych, w skład którego wchodzą: boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki oraz bieżnia, cieszący się dużym uznaniem wśród uczniów.

W tym samym roku szkoła otrzymała certyfikat MEN za międzynarodowy Program GLOBE. Program dotyczył zagadnień środowiskowych (klimat i atmosfera, hydrologia, pokrycie terenu, gleba).

4.06.2003r. obchodziliśmy 10-lecie Liceum wraz ze zjazdem absolwentów LO.

W listopadzie tego roku (07.11.2003r.) powstał klubu koszykarskiego UKS Komorów.

W 2005r. szkoła otrzymała certyfikat za projekt „Szkoła z klasą” zorganizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, pod patronatem prezydenta RP, a Liceum Ogólnokształcące w Komorowie zajęło 17 miejsce na Mazowszu wg rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”.

27.04.2007r.   Małgorzata Głodowska otrzymała nominację na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. Pełniąc swoje obowiązki do 2021 r.

W 2011 r. zarejestrowano klub piłkarski UKS FC Komorów.

W 2013 r. odbyła się uroczystość 20-lecia Liceum Ogólnokształcącego.

W 2021 r. stanowisko dyrektora ZSO objęła Edyta Pająk

Okres wakacyjny roku 2022 to intensywne prace modernizujące budynki szkoły: dachy budynków nr 4 i 5, wymiana okien w obiekcie nr 1, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr 1 i wiele innych prac, by dostosować infrastrukturę do potrzeb uczniów i zapewnić jak najlepsze warunki do nauki.

Wiosną 2023 r. planowane są obchody 100-lecia szkoły podstawowej i 30-lecie Liceum.