Czego szukasz?

Kalendarz roku szkolnego

Przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2023/2024, aby każdy wiedział kiedy wypada rozpoczęcie i zakończenie roku, zbiera się Rada Pedagogiczna, pojawią się wystawione oceny, a przede wszystkim kiedy przypadną dni wolne i przerwy od zajęć lekcyjnych w szkole.

PIERWSZY SEMESTR: 04.09.2023 – 12.01.2024

 •  04.09.2023 (8.30) rozpoczęcie roku szkolnego
 • 14.09.2023 (14.00) posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 14.09.2023 (18.00) zebrania klasowe (m.in. wybór trójki klasowej i przedstawicieli do Rady Rodziców) po zebraniach – spotkanie RR
 • do 29.09.2023 zapoznanie uczniów klas IV z regulaminem i kalendarzem matur
 • do 29.09.2023 złożenie deklaracji przez uczniów klas maturalnych
 • 13.10.2023 Dzień Komisji Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klas pierwszych
 • 02-03.11.2023 dni wolne od zajęć (dyrektorskie)
 • 08.11.2023 (14.00) posiedzenie Rady Pedagogicznej (analiza orzeczeń i opinii)
 • 08.11.2023 (18.00) zebrania/dzień otwarty
 • 30.11.2023 Andrzejki
 • 23-31.12.2023 zimowa przerwa świąteczna
 • 02.01.2024 dzień wolny od zajęć (dyrektorski)
 • do 08.01.2024 wystawienie ocen śródrocznych
 • 10.01.2024 (14.00) posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej
 • 10.01.2024 (18.00) zebrania klasowe/dzień otwarty
 • 15-28.01.2024 ferie zimowe

DRUGI SEMESTR: 29.01.2024 – 21.06.2024

 • 03.02.2024 studniówka (Szklarnia, Grodzisk Maz.)
 • 28.02.2024 (14.00) posiedzenie RP (przyjęcie i ogłoszenie zasad rekrutacji, szkolenie dotyczące egzaminu maturalnego)
 • do 20.03.2024 powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach IV
 • 20.03.2024 dzień otwarty dla rodziców klas IV
 • 28.03-02.04.2024 wiosenna przerwa świąteczna
 • do 10.04.2024 wystawienie proponowanych ocen końcowych w klasach IV
 • 10.04.2024 (18.00) zebrania rodziców klas IV/dzień otwarty dla rodziców klas I-III
 • dzień otwartych drzwi dla kandydatów do LO
 • 22.04.2024 (14.00) posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja maturzystów)
 • 26.04.2024 zakończenie zajęć w klasach maturalnych
 • 02.05.2024 dzień wolny od zajęć (dyrektorski)
 • dzień wolny od zajęć (dyrektorski) 06.05.2024
 • 07-24.05.2024 egzamin maturalny (egz. pisemne)
 • 13-16, 20-24.05.2024 (egz. ustne)
 • 07-10.05.2024 dni wolne od zajęć (dyrektorskie) – matura
 • Do 17.05.2024 powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych
 • 31.05.2024dzień wolny od zajęć (dyrektorski)
 • do 05.06.2024 wystawienie proponowanych ocen końcowych
 • 05.06.2024 (18.00) zebranie z rodzicami – powiadomienie o ocenach
 • 17.06.2024 (14.00) posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej
 • 21.06.2024 (8.30) zakończenie roku szkolnego
 • 22.06 – 31.08.2024 ferie letnie