Czego szukasz?

Kalendarz roku szkolnego

Przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2022/2023, aby każdy wiedział kiedy wypada rozpoczęcie i zakończenie roku, zbiera się Rada Pedagogiczna, pojawią się wystawione oceny, a przede wszystkim kiedy przypadną dni wolne i przerwy od zajęć lekcyjnych w szkole.

I PÓŁROCZE 01.09.2022 – 05.01.2023

 • 31.08.2022 – posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 01.09.2022 – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 14.09.2022 (14.00) – posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 14.09.2022 (18.00) – zebrania klasowe (m.in. wybór trójki klasowej i przedstawicieli do Rady Rodziców), po zebraniach – spotkanie RR
 • do 30.09.2022 – zapoznanie uczniów klas IV z regulaminem i kalendarzem matur
 • do 30.09.2022 – złożenie deklaracji przez uczniów klas maturalnych
 • 14.10.2022 – Dzień Komisji Edukacji Narodowej (wolny od zajęć dydaktycznych)
 • 31.10.2022 – dzień wolny od zajęć (dyrektorski) 
 • 02.11.2022 zebrania/dzień otwarty
 • 16.11.2022 posiedzenie Rady Pedagogicznej (analiza orzeczeń i opinii) 
 • 30.11.2022 – Andrzejki
 • 07.12.2022 – dzień otwarty, jasełka, wigilie klasowe
 • do 22.12.2022 – wystawienie ocen śródrocznych
 • 23-31.12.2022 – zimowa przerwa świąteczna
 • 02.01.2023 – dzień wolny od zajęć (dyrektorski)
 • 04.01.2023 – posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej
 • 04.01.2023 – zebrania klasowe

II PÓŁROCZE 09.01.2023 – 23.06.2023

 • 21.01.2023 – studniówka (Szklarnia, Grodzisk Maz.)
 • 08.02.2023 (14.00) – posiedzenie Rady Pedagogicznej (przyjęcie i ogłoszenie zasad rekrutacji)
 • 13-26.02.2023 – ferie zimowe
 • 15.03.2023 – dzień otwarty dla rodziców klas IV
 • 28.03.2023 – posiedzenie Rady Pedagogicznej (szkolenie dotyczące egzaminu maturalnego)
 • do 05.04.2023 – wystawienie proponowanych ocen końcowych w klasach IV
 • 05.04.2023  – zebrania rodziców klas IV/dzień otwarty dla rodziców klas I-III
 • 06-11.04.2023 – wiosenna przerwa świąteczna
 • 18.04.2023 godz. 18:00 – dzień otwartych drzwi dla kandydatów do LO
 • 24.04.2023 – posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja maturzystów)
 • 28.04.2023 – zakończenie zajęć w klasach maturalnych
 • 02.05.2023 – dzień wolny od zajęć (dyrektorski)
 • 04-23.05.2023 – egzamin maturalny
 • 04-05,08 maja 2023 – dni wolne od zajęć (dyrektorskie) – matura
 • 23-25.05.2023 – dni wolne od zajęć (dyrektorskie) – egzamin ósmoklasisty
 • 07.06.2023 – zebranie z rodzicami – powiadomienie o ocenach
 • 09.06.2023 – dzień wolny od zajęć (dyrektorski)
 • 19.06.2023 – posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej
 • 23.06.2023 – zakończenie roku szkolnego
 • 24.06 – 31.08.2023 – ferie letnie