Czego szukasz?

Rada Rodziców

Na początku każdego roku szkolnego spośród rodziców uczniów wybierani są przedstawiciele do tzw. trójek klasowych. Jedna osoba spośród nich wchodzi do szkolnej rady rodziców. 

Czym jest rada rodziców?

Rada rodziców to organ szkolny, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Zachęcamy rodziców wszystkich uczniów, aby w tym roku szkolnym zechcieli zasilić fundusz Rady Rodziców.

Sugerowana przez nas kwota to 100 zł w skali całego roku szkolnego.

Wpłat można dokonać jednorazowo lub w ratach na rachunek bankowy – numer konta 67 8931 0003 0738 7993 4000 0001

 

W tytule: Klasa, Nazwisko Imię (dziecka)

Prosimy o wpłaty do 31 października (wpłaty w tym terminie pozwolą nam zaplanować wydatki w tym roku szkolnym)

Składka jest dobrowolna

Fundusze zgromadzone przez Radę zostaną przeznaczone podobnie jak w latach poprzednich na :

  • współfinansować nagrody w zawodach sportowych, konkursach wiedzy, konkursach organizowanych przez szkolną bibliotekę i Samorząd Szkolny
  • imprezy szkolne takie jak :, bal karnawałowy, piknik szkolny, dyskoteki
  • ufundowanie nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce, współfinansowanie pamiątek na zakończenie etapu edukacji w klasach 0, III, VIII oraz nagrody.
  • dofinansowanie wycieczek i wyjazdów klasowych dzieci w trudnej sytuacji materialnej
  • ofinansowanie wyposażenia kącików rekreacyjnych dla ucznió, , infrastruktury szkoły i pomocy edukacyjnych.
  • wsparcie działań szkolnego koła wolontariatu

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Paweł Kaczmarek – Przewodniczący

Anna Bajerska – Zastępca Przewodniczącej

Izabela Kurzac – Zastępca Przewodniczącej

Robert Skotnicki – Skarbnik