Czego szukasz?

Pomoc psychologiczna

Zachęcamy uczniów przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne do skorzystania z pomocy naszej kadry pedagogicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Nasza psycholog i pedagog czekają na Was.

Pedagog szkolny – Paulina Wiszniewska-Chlebnicka

Pon.     8.00 – 12.00
Wt.       12.45 – 16.00
Śr.        8.00 – 13.45
Czw.     8.00 – 13.45
Pt.        12.15 – 15.30