Czego szukasz?

O szkole

Na Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie składa się szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące. Jednym z niewątpliwych walorów naszego Zespołu jest jego lokalizacja. Budynki Zespołu są usytuowane między licznymi drzewami, jak w lesie (nie bez powodu w naszym logo występuje choinka). Kompleks edukacyjny tworzą 3 budynki: dwa przeznaczone na edukację podstawową, i jeden na potrzeby młodzieży z liceum, oddany w 1993 roku.

LO w Komorowie jest szkołą małą i kameralną, to je odróżnia od miejskich szkół – molochów. W ciągu 30 lat istnienia wypracowaliśmy wysoki poziom nauczania, czego dowodem są finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (Olimpiady Geograficznej. Filozoficznej, Literatury i Języka Polskiego, Chemicznej, Biologicznej i Ekologicznej), wielu uczestników olimpiad szczebla okręgowego, wyróżnienia w konkursach (ortograficznych, recytatorskich, języka angielskiego, Międzynarodowym Konkursie Gier Matematycznych i Logicznych, matematycznym „Kangurze”). O bardzo dobrym poziomie nauczania świadczą też coroczne wyniki rekrutacji na wyższe uczelnie państwowe. Nasi absolwenci studiowali i studiują na Uniwersytecie Warszawskim, UKSW, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Politechnice Warszawskiej, SGH, SGGW i innych uczelniach.

Bardzo bogaty jest kalendarz stałych szkolnych imprez. Są to np. spektakle z okazji Święta Niepodległości, udział młodzieży w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, targi zdrowej żywności. W pracę samorządu angażuje się wielu chętnych uczniów. Co roku są też chętni do pracy jako wolontariusze (szczególnie przy pomocy w nauce słabszym uczniom ze szkoły podstawowej czy organizacji zabawy karnawałowej dla maluchów).

Szkoła posiada szerokie zaplecze sportowe w postaci: dwóch sal gimnastycznych, sali rekreacyjnej, siłowni, sali do tenisa stołowego oraz boisk zewnętrznych do siatkówki, piłki nożnej i zadaszonego boiska do koszykówki. W okresie zimowym na terenie szkoły znajduje się lodowisko. Takie warunki do uprawiania sportów, przekładają się na liczne sukcesy sportowe naszych uczniów. Drużyny z LO zajmują wysokie lokaty w zawodach szczeblach powiatowego i między powiatowego. 

 

Klasy wyposażone są w rzutniki multimedialne i tablice interaktywne. Informatyki uczymy w pracowni komputerowej, która ma stałe łącze do Internetu. W większości sal można oglądać filmy video, w pracowni biologicznej obcować z żywymi zwierzętami, w laboratorium chemicznym wykonywać doświadczenia. Wiele lekcji odbywa się w kilkunastoosobowych grupach (języki obce, technologia informacyjna, częściowo także fizyka, chemia i biologia).

W naszej placówce duży nacisk kładziemy na pracę wychowawczą i integracyjną. Ogromne znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo naszych uczniów, dlatego cały budynek szkolny oraz boiska objęte są monitoringiem.

Uczniowie mogą wybierać pomiędzy klasami profilowymi:

  • Profil humanistyczne  rozszerzony język polski, historia, język angielski
  • Profil matematyczno-fizyczny  rozszerzona matematyka, fizyka, język angielski
  • Profil matematyczno-geograficzny  rozszerzona matematyka, geografia, język angielski
  • Profil przyrodniczy – rozszerzona biologia, chemia

Misją Liceum Ogólnokształcącego w Komorowie jest kształcenie i wychowanie oparte na systemie humanistycznych wartości, podkreślających godność, wolność i odpowiedzialność człowieka za swoje czyny, tolerancję i szacunek wobec innych kultur i nacji.

Nasza szkoła pragnie:

  • uczyć postawy obywatelskiej i patriotycznej oraz znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego, zachęcać do samokształcenia i samodoskonalenia, wspierać intelektualny,
    psychiczny i społeczny rozwój
  • kłaść nacisk na przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym i na korzystanie z dobrych wzorców osobowych

Misją Liceum Ogólnokształcącego w Komorowie jest również budowanie pozytywnego obrazu tej placówki jako miejsca zapewniającego bezpieczeństwo uczniom i integrację całej społeczności szkolnej.