Czego szukasz?

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje Wielkopostne p.t. „I Ty jesteś WYBRANY” odbyły się w naszej szkole 22-24 marca. Prowadzili je: ks. dk. Jakuba Zinkow oraz klerycy WSD w Warszawie: Piotr Szeląg, Maciej Mieszczyński i Piotr Wojciechowski.


Pierwszy dzień rekolekcji przeżywaliśmy w szkole, poznawaliśmy historię króla Dawida,  poprzez pantomimę odgrywaną przez uczniów odkrywaliśmy fakt, że każdy z nas jest WYBRANY. Był też konkurs i śpiew.

Drugi dzień rekolekcji miał miejsce w kościele. Było świadectwo Kingi, doświadczenia chemiczne, pantomima, okazja do spowiedzi, rozmowa z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i błogosławieństwo.

Trzeciego dnia przeżywaliśmy Eucharystię, dziękowaliśmy Panu Bogu za otrzymane łaski oraz osobom, które były zaangażowane w prowadzenie Rekolekcji.


ZA WSZYSTKO CO SIĘ W TYM CZASIE WYDARZYŁO, BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!