Czego szukasz?

konkurs ofert na dzierżawę lokalu użytkowego

„Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie”

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na dzierżawę lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia w ZSO w Komorowie.

Ogłaszamy konkurs ofert na dzierżawę  lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia na okres od 04.09.2023 r. do 30.06.2024 r. Organizator konkursu przewiduje możliwość przedłużenia umowy na kolejny rok z oferentem na warunkach zawartych w ofercie za zgodą obu stron. Lokal użytkowy usytuowany jest w Szkole Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Komorowie ul. M. Dąbrowskiej 12/20 Komorów.

Pakiet konkursowy można pobrać ze strony internetowej szkoły od dnia 20 czerwca br. do dnia 6 lipca br.

Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w pakiecie konkursowym dostępnym poniżej: