Czego szukasz?

FINAŁ GMINNYCH KONKURSÓW DLA KLAS 1-3

FINAŁ GMINNYCH KONKURSÓW DLA KLAS 1-3

„MISTRZ  MATEMATYKI”  ORAZ  „MISTRZ ORTOGRAFII”

We wtorek 7 czerwca 2022 roku w Urzędzie Gminy Michałowice odbyła się uroczystość wręczenia nagród finalistom dwóch gminnych konkursów – „Mistrz matematyki” i „Mistrz ortografii”. W konkursach brały udział dzieci z klas 1-3 ze wszystkich trzech gminnych szkół.

Organizatorem konkursów była Szkoła Podstawowa w Komorowie, a konkursowi patronowała Pani Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka.

Celem konkursów było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, zachęcanie do zabawy ortografią, a co za tym idzie mobilizowanie do posługiwania się w piśmie poprawną polszczyzną.Konkursy miały też na celu promowanie uczniów zdolnych i pracowitych, a także integrowanie środowisk edukacyjnych gminy. Laureaci konkursów otrzymali statuetki i nagrody ufundowane przez Gminę Michałowice.

Uroczystość uświetnił występ „Kurtynki”, która zaprezentowała piękne przedstawienie inspirowane baśniami Andersena.

Zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy!!!

Dyrekcja ZSO w Komorowie oraz organizatorki: M. Kowalkowska, J. Reszka, E. Ciechomska, M. Pajączek i I. Żaczyńska