Czego szukasz?

konkurs na najlepszy ekologiczny film

konkurs na najlepszy ekologiczny film

W naszym Liceum organizowany jest konkurs filmowy w ramach akcji edukacyjnej „Wiem jak segregować”. Jest ona realizowana w ramach projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego (3-5 minutowego) filmu na jeden z tematów:

  1. Drugie życie odpadów”. W filmie należy przedstawić recykling określonej frakcji odpadów np. szkła czy papieru.
  2. „Ekosztuczki w ogrodzie – kompostujesz zyskujesz”. W filmie należy przedstawić korzyści płynące z kompostowania bioodpadów.
  3. Temat własny ucznia koniecznie dotyczący tematyki konkursu – segregacji i zagospodarowania odpadów, recyklingu.

Ważne terminy:

  •  do 30 października zgłoszenie udziału i wypełnienie dokumentów
  •  do 20  grudnia przygotowanie i przekazanie filmu
  •  styczeń 2023 finał konkursu: werdykt jury i rozdania nagród

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają oceny za aktywność z biologii.

W załączniku znajduje się regulamin i dokumenty konkursowe. (kliknij tutaj)

Zapraszamy do udziału !!!

Komitet Konkursowy: Agata Dmoch – Hołody, Halina Kość, Grażyna Lesicka, Ewa Engel